Щербань П.М. Новітня історія Росії (1945–2008 рр.) : навч. посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 6.030300 „Історія” / П.М.Щербань, Т.Ю.Щербань. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 280 с.