Щербакова І. М. Робоча програма курсу «Історія психології» : для студентів спеціальності «Практична психологія» / І. М. Щербакова. – 2-е вид., перероб. і доповн. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 68 с.