Щербакова І. М. Психодіагностика професійного самовизначення особистості : навч.-метод. посіб. / І.М. Щербакова, Г.А. Стадник. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 324 с.