Щербакова І. М. Практикум з історії психології : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. М. Щербакова. – Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 160 с.