Щербакова І. М. Навчальна програма курсу «Профорієнтація та профвідбір» : за напрямом підготовки 7.03010301. Практична психологія / І. М. Щербакова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 28 с.