Щербакова І.М. Навчальна програма курсу «Профорієнтація та профвідбір». Для студентів спеціальності «Практична психологія» / І.М. Щербакова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 24 с.