Щербакова І. М. Навчальна програма курсу «Історія психології». Для студентів спеціальності «Практична психологія» / І.М. Щербакова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 24 с.