Щербакова І. М. Навчальна програма курсу «Філософія психології» : для студентів спеціальності «Практична психологія» / І. М. Щербакова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 28 с.