Шамоня В.Г. Практикум з використання EXCEL: математика, бухгалтерські розрахунки : Посібник для студентів фіз.-мат. фак-ту / В.Г.Шамоня.. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – 44 с.