Сергієнко В.М. Технології організації спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи : Навчальний посібник для студентів спеціальності “Фізична культура” / В.М.Сергієнко, Т.І.Полтавцева; МОН України. – 2-е вид., перероб. і доп. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 164 с.