Сергієнко В.М. Технології організації спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи : навч. посібник для студентів спец. «Фізична культура» / В.М. Сергієнко, Т.І. Полтавцева. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 164 с.