Сенчурін Є.В. Біохімія : Навчальна програма для спеціальностей географія та біологія / Є.В.Сенчурін. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 52 с.