Семеног О.М. Вступ до слов’янської філології : навч. посібник / О.М. Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 190 с.