Семеног О. М. Вступ до слов’янської філології : навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.М. Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 190 с.