Семеног О.М. Український фольклор : навч. посібн. для студ. філолог. спеціальн. вищ. пед. навч. закл. [Гриф МОН України (лист № 14/18.2–253 від 18.02.2004) ] / О.М. Семеног. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2004. – 254 с.