Семеног О.М. Мовна особистість учителя в художній літературі : навч. посіб. [Гриф МОН України (лист № 14/18–Г-1458 від 20.06.2008) ] / О.М. Семеног, Л. Базиль. – К. : Фенікс, 2008. – 224 с.