Семеног О.М. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах : навч. посібник / О.М. Семеног, Н.П. Дейниченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 216 с.