Семеног О.М. Культура наукової української мови [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Семеног. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 252 с.