Сбруєва А.А. Курсова робота з педагогіки: методичні основи організації дослідження та орієнтовна тематика : Навч.-метод. посібник / А. А. Сбруєва [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 120 с.