Савченко З. В. Педагогічна практика зі світової літератури : навчально-методичний посібник / З.В. Савченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 96 с.