Самостійна робота з психології : метод. рекомендації для студентів / [уклад. С. В. Гальцова, Т. Б. Тарасова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 108 с.