Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : монографія / [за ред. проф. М. О. Лазарєва]. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. – 296 с.