Самодай В. П. Організація ресторанної справи : навч. посібник / В. П. Самодай, А. І. Кравченко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 424 с.