Садовський О.В. Композиція: Навчальний посібник для студентів мистецьких і художньо-графічних факультетів педагогічних університетів / О.В.Садовский. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 144 с.