Рухливі ігри та естафети на уроках футболу : Метод. реком. до вивч. курсу спортив. та рухлив. ігор: Для студ. пед. навч. закл. / Уклад. О.В.Міщенко, В.І.Гончаренко, І.М.Кравченко. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 44 с.