Рухливі ігри для профілактики захворювань органів травлення : методичні рекомендації [для студ. вищ. навч. закл.] / [уклад.: Л. О. Прийменко, А. Б. Гученко, А. І. Шматкова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 32 с.