Розвиваємо навички виконання тестових завдань з англійської мови : методичні рекомендації абітурієнтам (англійською мовою) / [уклад.: Н.Л. Голубкова, Л.А. Спаська]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 132 с.