Робочий зошит з педагогіки студента-практиканта ІV курсу : методичні рекомендації / уклад.: М.Ю. Рисіна, В.І. Сенчуріна. – 4-те вид., випр. і доп. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 48 с.