Робочий зошит з педагогіки студента-практиканта ІІ (ІІІ) курсу : методичні рекомендації / [уклад.: М.П. Кононенко, Н.В. Коваленко, Н.А. Михайленко]. – [3-те вид., випр. і доп.] – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 48 с.