Робочий зошит з педагогіки студента-практиканта 5 курсу: Методичні рекомендації / Укл. О.В.Перетятько. – Суми : СумДПу ім. А.С.Макаренка, 2007. – 45 с.