Робочий зошит з педагогіки студента-практиканта 4 курсу: Методичні рекомендації / Укл. М.Ю.Рисіна, В.І.Сенчуріна. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 50 с.