Робочий зошит з педагогіки студента-практиканта 2(3) курсу: Методичні рекомендації / Укл. М.П.Кононенко, Н.В Коваленко, Н.А.Михайленко. – Суми : СумДПу ім. А.С.макаренка, 2007. – 50 с.