Робочий зошит з науково-педагогічної практики магістранта : метод. реком. / [уклад.: М.П. Кононенко, О.В. Листопад, А.А. Сбруєва, Т.Б. Тарасова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 28 с.