Робочий зошит студента-практиканта з педагогічної практики в школі : метод. розробки для студентів ІІІ курсу спеціальності «Фізичне виховання» / Укл. Т.О. Лоза, Л.І. Прокопова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 84 с.