Робочий зошит студента-практиканта : Методичні рекомендації для студентів II курсу / Уклад.: Л.І.Прокопова, Т.О.Лоза. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 100 с.