Робочий зошит із методики виховної роботи в дитячому оздоровчому закладі студента-практиканта 3 курсу: Методичні рекомендації / Укл. В.Г.Бабич. – Суми : СумДПу ім. А.С.Макаренка, 2007. – 58 с.