Робочий зошит для семінарських занять з курсу «Методи досліджень і основи НДР у ФВ і С» : для студентів спеціальностей Інституту фізичної культури / упоряд. О. А. Ситник. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 44 с.