Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з курсу «Фізіологія спорту» : для студентів спеціальності «Олімпійський та професійний спорт» /Укл. О.О.Єжова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 84 с.