Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з курсу «Фізіологічні основи фізичної реабілітації» : [для студ. ін-ту фізичної культури (спец. «Фізична реабілітація»)]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 44 с.