Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з курсу «Фізіологічні основи фізичної культури і спорту» : [для студентів інституту фізичної культури] / [упоряд. О. О. Єжова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 40 с.