Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з курсу «Фізіологічні основи фізичної культури»: Для студентів Інституту фізичної культури / Укл.О.О. Єжова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 104 с.