Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з курсу «Біомеханіка» для студентів спеціальності «Фізична культура», «Здоров’я людини», «Спорт» Інституту фізичної культури / [уклад. С.О. Старченко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 48 с.