Рижкова Л.І. English teacher’s reference companion = На допомогу вчителю англійської мови : навч. посібн. для студ. факульт. іноз. мов пед. інст-тів та унів-тів. – [2-ге вид., випр. і доп.] / Л.І. Рижкова, Н.В. Мальована, Т.В. Зарудна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 172 с.