Релігієзнавство : метод. посіб. для підготовки практичних занять студентів денної форми всіх спеціальностей / уклад. І. О. Бондар. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 112 с.