Реабілітація інвалідів-візочників : метод. рекомендації / уклад. О. М. Звіряка. Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 120 с.