Пушкар Л.В. Активні технології навчання музики : метод. реком. для студ. пед. ун-тів / Л. В. Пушкар. – Суми : [СумДПУ ім. А.С.Макаренка], 2008. – 40 с.