Психологія творчості та обдарованості: вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності «Практична психологія» денної форми навчання / уклад. Н.О. Данильченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 40 с.