Психодіагностика : практикум / [уклад. Н.О. Данильченко, А.В. Вертель]. – 2-ге вид., випр. та доп. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 144 с.