Психодіагностика : практикум / [укл.: Н.О. Данильченко, А.В. Вертель]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 140 с.