Психічний та духовний розвиток людини : Метод. рекомендації з валеології для самостійної роботи студ. / Укл. М.М.Васюк. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – 44 с.